زوکس نیوز

برای معرفی بهترین قالب مجله خبری وردپرس آماده اید؟!

+ 5400 فروش

محبوب ترین و پر فروش ترین قالب مجله خبری

6 حالت صفحه اصلی

نمایش صفحه اصلی به 6 حالت مختلف

8 حالت صفحه مطالب

مطالب خود را با 8 استایل زیبا منتشر کنید

حالت های ویژه صفحه اصلی

صفحه اصلی 1

صفحه اصلی 2

صفحه اصلی 3

صفحه اصلی 4

صفحه اصلی 5

صفحه اصلی 6

حالت های صفحه مطالب

طرح مطلب 1

طرح مطلب 2

طرح مطلب 3

طرح مطلب 4

طرح مطلب 5

طرح مطلب 6

طرح مطلب 7

طرح مطلب 8

سایر صفحات

آرشیو فروشگاه

صفحه محصول

آخرین اخبار

پنل تنظیمات پیشرته

هر آنچه که از قالب که مایل هستید را میتوانید در پنل تنظیمات به سلیغه خود سفارشی کنید
HB